بیماری لثه در کودکان در اثر عدم رعایت بهداشت دهان و دندان بوجود می آید. ما اغلب فکر می کنیم بیماری لثه تنها مربوط به بزرگسالان است اما اینطور نیست. نوجوانان و حتی کودکان نیز ممکن است در معرض خطر این بیماری قرار بگیرند. این بیماری در اثر عفونت هایی که در بافت های عمیق...